De Vereniging voor Woonontwikkeling Blijf in de Buurt

Blijf in de buurt wil:​​
 

Voorzien in levensbestendige en duurzame woningen voor voor bewoners van 45 jaar en ouder.
Op het zwembadterrein aan de Bisschopsweg in Amersfoort.

Gelijkvloers, zonder drempels, brede deuren, ruime sanitaire voorzieningen voor als je slecht ter been bent, energieneutraal.
Hiermee wil Blijf in de Buurt bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven door samen-redzaam te zijn.

 

Zorgen dat je in je vertrouwde buurt en leefomgeving kan blijven wonen.
Je blijft wonen in je huidige buurt waardoor contacten met buren en buurtgenoten en vrienden gecontinueerd blijven. Je buren, buurtgenoten, vrienden blijven binnen handbereik. Door ervoor te zorgen dat ouderen in hun vertrouwde woonomgeving een nieuwe stap in hun woon carrière kunnen maken, wordt gestimuleerd dat zij hun bestaande sociale contacten kunnen blijven benutten, ook als zij afhankelijker worden van ondersteuning en zorg. 
Hiermee wil Blijft in de Buurt bijdragen aan behoud van de sociale samenhang in de buurt.

 

Collectieve buurtvoorzieningen creëren en buurtactiviteiten verzorgen.
De toekomstige bewoners van de appartementencomplexen van Blijf in de Buurt gaan een deel van hun geld investeren in collectieve woonvoorzieningen: een ruim opgezette gezamenlijke woonkamer/keuken, hobby ruimte(n), Logeerkamers
Buurtgenoten gaan hiervan gebruik maken door de organisatie van laagdrempelige niet-commerciële activiteiten zoals:

 • inloop koffie-uur
 • buurthuiskamer
 • taallessen vluchtelingen/asielzoekers
 • vergaderen
 • De Pot Schaft (gezamenlijke buurtmaaltijden)
 • exposities, lezingen
 • onderdak printfaciliteiten van de buurtkranten

Hiermee wil Blijf in de Buurt de sociale samenhang van de buurt versterken, laagdrempelige mogelijkheden tot ontmoeting bieden en eenzaamheid bestrijden.
 

Bijdragen aan 'doorstroming' in de  buurten.
Huizen komen vrij voor jonge gezinnen omdat de oudere bewoners verhuizen naar de appartementen.
Hiermee wil Blijf in de Buurt bijdragen aan een levendigheid en gevarieerde bevolkingssamenstelling van de buurten.

 

Lid worden

Je kan lid worden van de Vereniging BidB als je.

 • ingeschreven staat bij de gemeente Amersfoort in het gebied dat wordt omsloten door Stadsring, Blekerssingel, Heiligenbergerweg, Gasthuislaan, Arnhemseweg, Stadsring. Bewoners van de grensstraten kunnen alleen lid worden als ze “aan de binnenkant” van dit gebied wonen, niet aan de overkant van de straat. Het betreft dus bewoners van de wijken De Luiaard, Kattenkampen, Park Randenbroek, Vermeerkwartier en Aldegondekwartier.
 • Leeftijd 45 jaar of ouder bent.
 • Actief willen bijdragen aan de totstandkoming van het verenigingsdoel.

Oud-inwoners van deze wijken die minimaal 5 jaar in de wijk hebben gewoond, en die 45 jaar of ouder zijn, kunnen ook lid worden.

Je kan lid worden door je per email aan te melden bij de secretaris van de Vereniging BidB, Marion Vincken, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De kosten lidmaatschap bedragen € 25,= per kalenderjaar.

 

Voordelen lidmaatschap

Als lid en toekomstige bewoner kan je meedenken en meebeslissen over en meewerken aan de totstandkoming van de woningen en de collectieve voorzieningen. De Vereniging BidB wil de woningen realiseren in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), wat inhoudt dat de vereniging de toekomstige bewoners ondersteunt bij de vormgeving van de woningen, de keuze van architect en bouwonderneming en adviseurs, en de contacten onderhoudt met de gemeente over plannen en vergunningen. Dit houdt in dat er veel werk moet worden verzet, maar dat je als toekomstige bewoner bepaalt hoe de woningen eruit gaan zien.

De toewijzing van de woningen gebeurt in volgorde van aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging. Tegen de tijd dat er geldbedragen geinvesteerd moeten worden krijgen de leden die mee-investeren en een deelnameovereenkomst tekenen voorrang in de toewijzing van de woningen boven de leden die niet mee-ïnvesteren / tekenen.

Het zal gaan om koopwoningen binnen een appartementencomplex binnen de door de gemeente aangegeven kaders.

 

Geen lid, wel belangstellende / ondersteuner

Als je wel belangstelling hebt voor de activiteiten van de Vereniging BidB en wil bijdragen aan de doelen, maar geen of nog geen lid wil worden, kan je dat kenbaar maken aan de secretaris. Je ontvangt dan om de zoveel tijd informatie over de voortgang van de activiteiten en de mogelijkheden om de vereniging te ondersteunen.

 

Bestuur en werkgroepen

Het bestuur

 • Herman Hendrikson, voorzitter
 • Marion Vincken, secretaris
 • Micky Chateau,
 • Anne Naron, 
 • Jan Perdaems, penningmeester
 • Marijke Hoekstra

Werkgroep Nieuwe Leden

 • Anne Naron
 • Maria van de Wetering
 • Benno Meijer

Werkgroep CPO

 • Jan Perdaems
 • Jan Uijen
 • Marijke Hoekstra
 • Henk van Rooijen
 • Micky Chateau

Werkgroep nieuwsbrief

 • Maria van de Wetering
 • Guido Elferink

Werkgroep Wonen en Arcitectuur

 • Nog geen leden