Antwoorden op veel gestelde vragen

Waarom Blijf in de Buurt?

Blijf in de buurt wil:​​
 

Voorzien in levensbestendige en duurzame woningen voor bewoners van 45 jaar en ouder.
Gelijkvloers, zonder drempels, brede deuren, ruime sanitaire voorzieningen voor als je slecht ter been bent, energieneutraal.
Hiermee wil Blijf in de Buurt bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven door samen-redzaam te zijn.

 

Zorgen dat je in je vertrouwde buurt en leefomgeving kan blijven wonen.
Je blijft wonen in je huidige buurt waardoor contacten met buren en buurtgenoten en vrienden gecontinueerd blijven. Je buren, buurtgenoten, vrienden blijven binnen handbereik. Door ervoor te zorgen dat ouderen in hun vertrouwde woonomgeving een nieuwe stap in hun woon carrière kunnen maken, wordt gestimuleerd dat zij hun bestaande sociale contacten kunnen blijven benutten, ook als zij afhankelijker worden van ondersteuning en zorg. 
Hiermee wil Blijft in de Buurt bijdragen aan behoud van de sociale samenhang in de buurt

 

Collectieve buurtvoorzieningen creëren en buurtactiviteiten verzorgen.
De toekomstige bewoners van de appartementencomplexen van Blijf in de Buurt gaan een deel van hun geld investeren in collectieve woonvoorzieningen: een ruim opgezette gezamenlijke woonkamer/keuken, hobby ruimte(n), Logeerkamers
Buurtgenoten gaan hiervan gebruik maken door de organisatie van laagdrempelige niet-commerciële activiteiten zoals:

 • inloop koffie-uur
 • buurthuiskamer
 • taallessen vluchtelingen/asielzoekers
 • vergaderen
 • De Pot Schaft (gezamenlijke buurtmaaltijden)
 • exposities, lezingen
 • onderdak printfaciliteiten van de buurtkranten

Hiermee wil Blijf in de Buurt de sociale samenhang van de buurt versterken, laagdrempelige mogelijkheden tot ontmoeting bieden en eenzaamheid bestrijden.
 

Bijdragen aan 'doorstroming' in de  buurten.
Huizen komen vrij voor jonge gezinnen omdat de oudere bewoners verhuizen naar de appartementen.
Hiermee wil Blijf in de Buurt bijdragen aan een levendigheid en gevarieerde bevolkingssamenstelling van de buurten.

Waar komen de woningen te staan?

De woningen die wij willen gaan bouwen komen te staan op het zwembadterrein aan de Bisschopsweg. Het gaat om maximaal twee wooncomplexen met appartementen 

Wat voor soort woningen gaan jullie bouwen?

Het gaat om maximaal twee wooncomplexen met appartementen. In een complex komen 16 tot 18 appartementen.
Het gaat om levensloopbestendige woningen voor bewoners van 45 jaar en ouder. 
Het is de bedoeling om in een wooncomplex gemeenschappelijke woonvoorzieningen te realiseren zoals:

 • gemeenschappelijke logeerkamer(s)
 • gemeenschappelijke woonkamer/keuken
 • gemeenschappelijke hobbyruimte(n)
 • gemeenschappelijke parkeervoorziening   

Het gaat om koopwoningen.
De woningen worden naar de modernste duurzaamheidsnormen op het gebied van milieu en energie ontworpen. 

Gaat het om een woongroep?

Nee het gaat niet om een woongroep. Elke woning krijgt een eigen voordeur en privacy. Wel streven we naar gemeenschappelijke voorzieningen: zie hierboven benoemd. Dat is voor het gemak, maar ook voor de gezelligheid en om eenzaamheid tegen te gaan. 
De leden van de vereniging leren elkaar al kennen voordat ze er daadwerkelijk gaan wonen. Zij zijn vanaf het begin bij het project betrokken en zetten zich actief in voor de realisatie van het project, waardoor iedereen elkaar goed leert kennen. Het gaat over zorg om elkaar, zonder mantelzorgers te worden/zijn.

Voor wie zijn de woningen bestemd?

De woningen zijn bestemd voor leden van de de vereniging voor "Woonontwikkeling Blijf in de Buurt". Dat zijn mensen die momenteel in de omringende buurten wonen, of die daar in  het verleden tenminste vijf jaar hebben gewoond. Ze moeten 45 jaar of ouder zijn en actief willen bijdragen aan de totstandkoming van het verenigingsdoel.
Daarmee wil de vereniging bevorderen dat ouderen in hun woonomgeving kunnen blijven wonen, en daarmee bijdragen aan de sociale samenhang in de buurten.

Wat houdt CPO in?

CPO is de afkorting van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat houdt in dat de toekomstige bewoners opdrachtgever zijn voor de bouw van de woningen. Het gaat dus om zelfbouw door een groep. De groep toekomstige bewoners realiseert samen de woningen en wordt daartoe ondersteund door de "vereniging voor woonontwikkeling Blijf in de Buurt". 
De vereniging bereidt de contracten voor met de bouwmaatschappij en architect. De (toekomstige) bewoners financieren hun eigen huis.

 

De toekomstige bewoners ontwikkelen zelf hun woning en bepalen hierbij, samen met de andere toekomstige bewoners, hoe dit er eruit komt zien, hoe de kwaliteit gaat worden, hoe de woning ingedeeld wordt, et cetera. Het resultaat is een levensbestendige en duurzame woning op maat en niet elk woning hoeft hetzelfde te zijn

Gaat het project zeker door?

We weten niet of het project BidB door de selectie komt die de gemeente heeft aangekondigd. Er zijn meerdere belangstellende CPO’s  voor deze locatie. 3 juli 2018 wordt de keuze van de gemeente bekend gemaakt.

Wat kosten de woningen?

Dat moet nog worden doorgerekend. De informatie van de gemeente van 17 mei 2017 is een voorlopige indicatie.

Wanneer moet ik hoeveel geld investeren?

De toekomstige bewoners investeren stapsgewijs in hun woning en de gemeenschappelijke woonvoorzieningen:

 1. financiering projectleider, advieskosten Plan van Aanpak selectieprocedure (Als BidB niet door de selectie komt zijn de betrokkenen deze voorinvestering kwijt).
 2. architectonisch ontwerp, indeling van de woningen en projectondersteuning.
 3. financiering van de bouw. Vooruitbetalingen aan bouwmaatschappij, architect en projectbeheer.

De omvang van de bedragen wordt groter naarmate het project zijn voltooiing nadert.

Wanneer zijn de woningen klaar?

De bouw kan beginnen zo gauw de gemeenten het zwembad heeft gesloopt, de grond heeft verkocht, de grond heeft gesaneerd en bouwrijp gemaakt. De gemeente verwacht dat de bouw midden 2019 kan starten.

Hoe kom ik in aanmerking voor een woning?

Alleen leden van de Vereniging voor Woonontwikkeling Blijf in de Buurt komen in aanmerking voor toewijzing van een woning. Zij krijgen een de rangnummer in volgorde van aanmelding (per e-mail) voor het lidmaatschap. Leden kunnen een deelnameovereenkomst tekenen waarmee ze te kennen geven een serieuze deelnemer te zijn, en investeren ook in de voorbereiding voor de inschrijving op de tender van de gemeente.
Alleen personen van 45 jaar en ouder die momenteel in de omringende buurten wonen, of die daar in  het verleden tenminste vijf jaar hebben gewoond kunnen lid worden van de vereniging.

Wat is de "omringende buurt"

Het gebied dat wordt omsloten door Stadsring, Blekerssingel, Heiligenbergerweg, Gasthuislaan, Arnhemseweg, Stadsring. Bewoners van de grensstraten kunnen alleen lid worden als ze “aan de binnenkant” van dit gebied wonen, niet aan de overkant van de straat. Het betreft dus bewoners van de wijken De Luiaard, Kattenkampen, Park Randenbroek, Vermeerkwartier en Aldegondekwartier.

Hoe kan ik lid worden?

Door u per email aan te melden als lid bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U ontvangt dan een email retour met de bevestiging van uw aanmelding en informatie hoe u het lidmaatschapsgeld kunt overmaken (in 2018 25 euro).

Hoe kan ik bijdragen?

Door u aan te sluiten bij een werkgroep, als lid of als ondersteuner.

 • Werkgroep Leden: heeft als doel om het aantal leden van de vereniging in de aangrenzende buurten en de onderlinge samenhang te vergroten. Dit o.a. via thema-excursies en lezingen door deskundigen.
 • Werkgroep CPO: voor beïnvloeding van de gemeentelijke criteria voor selectie van CPO-projecten. Voor de voorbereiding en indiening van de CPO-plannen bij de gemeente. Inclusief het maken van een principeovereenkomst over financiering, achtervang en globale architectuur. Voor samenwerking met andere CPO-projecten en relevante partijen. Voor contacten met ambtenaren, wethouder en politieke partijen.
 • Werkgroep Woningen en Architectuur: voor uitwerking van de architectonische vormgeving en basis-inrichting van de woningen en contact met de architect. Dit is inclusief het thema duurzaamheid. 

Je hoeft geen lid te zijn, belangstellenden zijn ook welkom.

Ik woon buiten de buurten, kan ik toch lid worden?

Mensen van buiten de omringende buurten kunnen geen lid worden. Er wordt wel een reservelijst met belangstellenden van buiten de buurten aangelegd.